Bibliai jelenet (József története);?

Baloldalt előkelő, turbános, prémszegélyű piros köpenyt és barna inget viselő ifjú, jobbra mellette felemelt kezű, kékruhás fiatal leány (fiú?);, akit a mögötte lévő sisakos-lándzsás katona és egy szakállas-bajuszos néger fog. A baloldali ifjú aranyedényt mutat neki. A háttérben két teve, baloldalt szakállas férfialak áll, zöldellő falomb alatt.