Gymnastik föreningenin naisten permantovoimistelua.

negatiivi, lasi paperi, mv