Stai visualizzando questo elemento sul nuovo sito di Europeana. Visualizzalo nella versione originale di Europeana.

Widok mostu w Sorrento; verso, szkic pejzażowy

ołówek


po prawej u dołu ołówkiem: Sorrento 11 Aug 1871


Rysunek naklejony na kartę numer 21 albumu, do którego wklejono grupę dzieł autora (Rys.Nm.XIX 2493-2513 MNW i Rys.Nm.XIX 3108 MNW; por. opis do obiektu nr inw. Rys.Nm.XIX 2493 MNW). Zob. Aneta Czarnecka, "Włoska podróż śląskiego malarza. Kolekcja prac Arthura Blaschnika (1823–1918) w zbiorach Muzeum Narodowego w Warszawie", praca magisterska (2011, rękopis w Bibliotece Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Warszawskiego).


KOLEKCJA RYSUNKÓW OBCYCH