Stai visualizzando questo elemento sul nuovo sito di Europeana. Visualizzalo nella versione originale di Europeana.

Van dleven der christeliicker maechden, vier dialogi, dat is tsamenspreeckinghen van twee persoonen

Ghemaeckt by Ioannem Fredericum Lumnium ... noch een boecxken vanden h. doctoor Ambrosius bisschop tot Melanen, gescreuen aen een maget die tot val gecomen was, door den seluen nu eest in duytsch ouerghesedt.