Träsnitt, Bildkonst, Print, Woodcut, Woodblock

Utställningstext (Petra Holmberg):
Vår och höst firar man gärna med picknick under blommande (körsbärs-) respektive rodnande (lönn-)träd. Lönnlöven uppmärksammas och hur deras färg skiftar över landet, följs noggrant i media, där den benämns ”höstfärgsfronten” (koyo zensen). En region som är särskilt känd för sina höstfärger är Hokuriku på den nordvästra delen av huvudön Honshu, mot Japanska sjön …