Sverige, Hälsingland, Gävleborg, Bollnäs, Rengsjö, Glössbo, Sunnanåker (Avbildad, ort)