Enligt fotografens noteringar: "Julgran vid elektrisk belysning på kvällen."

Enligt fotografens noteringar: "Julgran vid elektrisk belysning på kvällen."