Ezt az elemet az új Europeana webhelyen látja. Tekintse meg ezt az elemet az eredeti Europeana webhelyen

Virgin and Child

Maria, gezeten op de wolken, houdt met beide handen het Christuskind vast, dat op haar schoot staat.