Bospad in de herfst

Blad 62 recto uit een schetsboek met 72 bladen.