Pisanka krzczonowska [czarna]

Pisanka krzczonowska z tradycyjną ornamentyką wykonana przez Hannę Dziadosz z Olszanki