Pisanka krzczonowska [czarna]

Pisanka krzczonowska z tradycyjną ornamentyką wykonana przez Hannę Dziadosz z Olszanki

Cechy pisanki krzczonowskiej - Hanna Dziadosz - fragment relacji świadka historii [WIDEO]
Pisanka w wierzeniach ludowych - Hanna Dziadosz - fragment relacji świadka historii [WIDEO…
Z niczego i się żywe kurcze wylęży - Ewa Nowosz - fragment relacji świadka historii [TEKST…
Palma, jajko i śmigus w praktykach wielkanocnych ludu polskiego