Ezt az elemet az új Europeana webhelyen látja. Tekintse meg ezt az elemet az eredeti Europeana webhelyen

Ornament-D.Sunko

a),b) i c) sve su to isti prikazi ornamenta koji je četverokutnog oblika (prizma), a ukrašen je cvijećem i listovima. d)samo jedan cvijet u prizmi. Na papiru je lupljen žig: ARHITEKT DIONIZ SUNKO ZAGREB.