Textus, szimbólum, allegória : szimbólumelvű poétika a klasszikus modernségben

cover design, binding: Fedél: Baranyai B. András terv.