Ezt az elemet az új Europeana webhelyen látja. Tekintse meg ezt az elemet az eredeti Europeana webhelyen

Boletín Oficial de Zamora: Número 13 - 1921 enero 31

Copia digital. Madrid: Ministerio de Cultura. Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2004