Kalenderblad, Februari 1926 met afbeelding van Boek- en Steendrukkerij D.B.S.