Ezt az elemet az új Europeana webhelyen látja. Tekintse meg ezt az elemet az eredeti Europeana webhelyen

Van dleven der christeliicker maechden, vier dialogi, dat is tsamenspreeckinghen van twee persoonen

Ghemaeckt by Ioannem Fredericum Lumnium ... noch een boecxken vanden h. doctoor Ambrosius bisschop tot Melanen, gescreuen aen een maget die tot val gecomen was, door den seluen nu eest in duytsch ouerghesedt.