Ezt az elemet az új Europeana webhelyen látja. Tekintse meg ezt az elemet az eredeti Europeana webhelyen

't Leven des gheests oft Het gheestelijck leven dat is

ghemaect ende van nieuws verbetert in desen derden druck, door ... Don Antonio de Roxas ...; nieuwelijcks uyt het Spaensch overgeset in ons Neder-duytsch, door E. L. G.