Ezt az elemet az új Europeana webhelyen látja. Tekintse meg ezt az elemet az eredeti Europeana webhelyen

Index pseudonymorum woerterbuch der pseudonymen oder Verzeichniss aller Autoren die sich falscher Namen bedienten