Kiállítások

A Schuman-nyilatkozat 70. évfordulója. 1950. május 9

Schuman, a „határok embere”

Schuman, a határok embere, 1886-ban született Luxemburgban, édesanyja szülőföldjén. Édesapja német állampolgár, a francia-porosz háborút követően a Német Birodalomhoz 1871-ben csatolt kis lotaringiai faluból származik. Schuman egész gyermekkorát Luxemburgban töltötte, egyetemi tanulmányait azonban Bonnban, Münchenben, Berlinben és Strasbourgban folytatta. Ezt követően ügyvédként telepedett le Metz-ben, ahol az első világháború után megkapta a francia állampolgárságot.

Schuman életútja során saját bőrén tapasztalhatta meg az európai országok közötti megosztottságot. A béke és az együttműködés megerősítését célzó európai projekt elkötelezett védelmezőjeként Schuman 1949 óra szorgalmazta az Európa Tanács felállítását a francia-német megbékélés szimbólumának városában, Strasbourgban.