Kiállítások

30 éve történt

A német újraegyesítés hatásai és az Európai Parlament

Az európai parlamenti képviselők számára a német újraegyesítés történelmi lehetőség volt, amely egyszer s mindenkorra véget vetett Európa megosztottságának, megerősítette a politikai egyensúlyt, előmozdította az enyhülési és békefolyamatot, ösztönözte az európai népek közötti együttműködést és az egész kontinensen megszilárdította a demokráciát és a pluralizmust. Miközben az Európai Tanács hónapokon keresztül igyekezett közelíteni a tizenkettek álláspontját a „német kérdéssel” kapcsolatban, az Európai Parlament több alkalommal is hangsúlyozta, hogy Németország újraegyesítésével párhuzamosan meg kell erősíteni a közösségi Európát és el kell mozdulni a kül- és biztonságpolitika valamennyi vonatkozását magában foglaló politikai unió irányába. Jacques Delors, az Európai Bizottság elnöke 1990 januárjában az európai parlamenti képviselők előtt kijelentette, hogy az NDK-nak, ha úgy kívánja, helye van az Európai Közösségben.

  1. február 15-én az Európai Parlament ideiglenes bizottságot hozott létre a német újraegyesítési folyamat Európai Közösségre gyakorolt hatásának vizsgálatára. Az előadónak kijelölt Alan John Donnelly brit parlamenti képviselő igyekezett mihamarabb meghatározni a prioritásokat és a szükséges intézkedéseket. A két német állam a szövetségesekkel szoros együttműködésben közvetlenül tárgyalt az újraegyesítés politikai, gazdasági és pénzügyi részleteiről, melynek dátumát végül 1990. október 3-ra tűzték ki. Mindeközben ideiglenes bizottság állt fel, amely kilenc hónapon át a Parlament központi fóruma volt a német újraegyesítéssel kapcsolatos kérdéseknek.

Az ideiglenes bizottság húsz tagja – köztük három korábbi külügyminiszter – először is a német újraegyesítés módozataira és azoknak a közösségi intézmények működésére gyakorolt lehetséges hatásaira összpontosított. A német újraegyesítéssel foglalkozó ad hoc bizottság különösen az európai szerződések felülvizsgálatának szükségességét vizsgálta, továbbá foglalkozott azzal is, hogy az NDK-nak az NSZK-ba való beolvadása milyen hatással lenne az Európai Közösség költségvetésére és pénzügyi forrásaira. Végezetül az ideiglenes bizottság különös figyelmet fordított az NDK kereskedelmi kötelezettségeire és a német újraegyesítés katonai szövetségekre gyakorolt hatására. Munkája részeként az ideiglenes bizottság összegyűjtötte az állandó parlamenti bizottságok véleményét, hogy jobban fel tudja mérni a két német állam egyesülésének az Európai Közösség fellépési területeire és közös politikáira gyakorolt hatását.

Ezzel párhuzamosan, anélkül, hogy megvárták volna az ideiglenes bizottság munkájának eredményét, az európai parlamenti képviselők egy sor új fontos állásfoglalást fogadtak el (1990 áprilisában, júliusában és októberében) a Közösségnek a német újraegyesítésre adott válaszáról és annak a közösségi folyamatra gyakorolt hatásáról. Ezekben az Európai Parlament kifejtette, hogy véleménye szerint az egységes Németország várhatóan hozzájárul majd a Közösség politikai és gazdasági megerősítéséhez, lendületet ad az egykori NDK és a Közösség gazdasági, társadalmi és ökológiai fejlődésének, és egyúttal kapcsolatot teremt a Közösség és a közép- és kelet-európai országok között.