Kiállítások

30 éve történt

Helmut Kohl és François Mitterrand felszólal az Európai Parlamentben

Az Európai Parlament elnöke, Enrique Barón Crespo a szabadság európai győzelmét üdvözlendő szót kívánt ejteni a berlini fal leomlásáról és annak geopolitikai következményeiről, ezért felkérte mind Helmut Kohl német kancellárt, mind François Mitterrand francia elnököt, aki akkor az Európai Tanács hivatalban lévő elnöke is volt, hogy Strasbourgban mondjanak beszédet a parlamenti képviselők ülésén.

  1. november 22-én Helmut Kohl és François Mitterrand az Európai Bizottság elnökének, Jacques Delors-nak a jelenlétében Strasbourgban beszámolt elképzeléseiről a közelmúltbeli berlini és kelet-európai eseményekkel kapcsolatban. Érzelmekkel telített, történelmi pillanat volt ez. Mindkét politikus megerősítette, hogy a tizenkettek állam- és kormányfői készek támogatni az Európa e részén végbemenő demokratikus reformfolyamatokat. Mivel meg voltak győződve arról, hogy az Európai Közösség sikerei követendő példaként szolgáltak és ösztönzőleg hatottak Közép- és Kelet-Európa közelmúltbeli eseményeire, hangsúlyozták, hogy a Közösségnek meg kell erősítenie belső struktúráit, és a bővítést lehetővé tévő új eszközöket kell létrehoznia. Valójában az Európai Parlament volt az első olyan közösségi intézmény, amely nyíltan beszélt a német újraegyesítésnek és a közép- és kelet-európai országok Európai Közösséghez való csatlakozásának a lehetőségéről, ugyanakkor nem hagyta figyelmen kívül a kül- és biztonságpolitikai szempontokat sem, különös tekintettel a Németország keleti határait érintő kérdésekre.