Za stručnjake

Europeana predviđa sektor kulturne baštine pokretan digitalom i Europu pokretanu kulturom, dajući joj otporno, rastuće gospodarstvo, povećanu zaposlenost i poboljšanu dobrobit.