Ovaj predmet pregledavate na novoj internetskoj stranici Europeana. Pogledajte ovu stavku u izvornoj Europeani.

Confoederacya Generalna Omnium Ordinum Regni, et Magni Ducatus Lithuaniae ná Conwokácyey Głowney Wárszẃskiey uchwalona Roku Páńskiego 1674 Dniá 15. Mieśącá Stycznia

Confoederácya Generálna Wárszáwska Roku Pánskiego 1674

NT: Confoederácya Generálna Wárszáwska Roku Páńskiego 1674


Besitzer: München, Bayerische Staatsbibliothek -- Res/4 Polon. 107 u

Proširene informacije