Ovaj predmet pregledavate na novoj internetskoj stranici Europeana. Pogledajte ovu stavku u izvornoj Europeani.

coin, Ceitil, Medieval, Iberian Peninsula, Kingdom of Portugal

Artist: Afonso V (1438-81), ruler; Date(s): 1438 - 1481; Classification(s): coin, Ceitil, Medieval, Iberian Peninsula, Kingdom of Portugal; Acquisition: bequeathed by Grierson, Philip, Prof. [PG.2732]