Ovaj predmet pregledavate na novoj internetskoj stranici Europeana. Pogledajte ovu stavku u izvornoj Europeani.

coin, denarius, Roman Imperial

Artist: Commodus (180-92), ruler; Date(s): 186 - 189; Classification(s): coin, denarius, Roman Imperial; Acquisition: unknown, 2006-12-19 [CM.RI.1600-R]