Ovaj predmet pregledavate na novoj internetskoj stranici Europeana. Pogledajte ovu stavku u izvornoj Europeani.

Het geld oorspronkelyk drama in 5 bedryven of 9 tafereelen en een voorspel

door J. Kats; muzyk van F. Wantzel; tooneelschikking van H. Edwards Capadose.