Ovaj predmet pregledavate na novoj internetskoj stranici Europeana. Pogledajte ovu stavku u izvornoj Europeani.

Freiburg: Freiburger Fasnet 1973

Kontext: Sammlung Willy Pragher I: Filmnegative Baden-Württemberg, Teil 1>> Freiburger Fasnet 1936, Fasnet fünfziger bis achtziger Jahre [Ordner 981] >> Freiburger Fasnet 1973