izložbe

9. svibnja 1950. – 70. obljetnica Schumanove deklaracije

Politička potpora

Uvjeren u ispravnost Monnetova projekta, Schuman mu je odlučio dati političku podršku. Pripreme su izvršene u velikoj tajnosti kako ga ne bi osujetilo protivljenje iz gospodarskih krugova, podjele među političkim strankama i teret administracije. Schuman je francuski parlament držao podalje od diplomatskih priprema jer je strahovao od posljedica preuranjene javne rasprave.

Kada je bio siguran da ima potporu njemačkog kancelara Konrada Adenauera, Schuman je konačno mogao o svemu obavijestiti francusku vladu. Sve je dakle bilo spremno da svoj plan iznese u javnost.