izložbe

9. svibnja 1950. – 70. obljetnica Schumanove deklaracije

Institucionalna inovacija

Schuman i Monnet smatrali su da samo učinkovite institucije mogu stvoriti zajedničko tržište ugljena i čelika, što je uključivalo usklađivanje ulaganja, organizaciju proizvodnje i praćenje cijena uz potpuno poštovanje pravila o tržišnom natjecanju i socijalnoj zaštiti.

Zajedničko upravljanje ugljenom i čelikom bilo je u nadležnosti jedne financijski neovisne institucije, Visokog tijela, svojevrsne kolektivne uprave sastavljene od neovisnih pojedinaca koje predstavlja začetke europske vlade. Visoko tijelo koje djeluje u općem interesu bio je domišljat način rješavanja problema nacionalnih interesa koji se međusobno nadmeću.