Is ar an láithreán gréasáin nua atá ag Europeana atá tú anois, agus tú ag féachaint ar an mír seo. Féach ar an mír seo ar láithreán bunaidh Europeana.

M. Yčo vardo gimnazijos pedagogų Taryba Voroneže 1916 metais

M. Yčo vardo gimnazijos pedagogų Taryba Voroneže 1916 m. Nežinomas fotografas, Voronežas, Rusija. Fotografija – Teatro draugijos fotoateljė, Vilnius, ~ 1960 m. Nespalvota, horizontalaus formato, grupinės fotografijos reprodukcija. 11 asmenų, jų tarpe Jonas Jablonskis (I eil. iš dešinės 3-ias), Konstantinas Šakenis (I eil. iš kairės 1-as), Zigmas Žemaitis (I eil. iš dešinės 2-as). M. Yčo berniukų gimnazija buvo didžiausia lietuvių įsteigta mokykla Voroneže, pradėjusi darbą 1915 m. rugsėjo 10 d. Į gimnaziją buvo pakviesti žinomi pedagogai: J. Jablonskis ir J. Balčikonis dėstė lietuvių ir lotynų kalbas, K. Šakenis – fiziką, M. Šikšnys ir Z. Žemaitis – matematiką, A. Tumėnas – teisės dalykus ir kt. Nuo 1916 m. gimnazijai pradėjo vadovauti Pranas Mašiotas.