Is ar an láithreán gréasáin nua atá ag Europeana atá tú anois, agus tú ag féachaint ar an mír seo. Féach ar an mír seo ar láithreán bunaidh Europeana.

Drohowyże

litografia tonowana


pod kompozycją: DROHOWYŹE | (Galicya) | Hrabia Stanisław Skarbek dorobiwszy się bardzo znacznego majątku, zapisał swój fundusz na | utworzenie Polskiego Teatru we Lwowie i zakład na wychowanie 400 sierot chłopców i tyleż | dziewcząt oraz na utrzymanie 50 Starców. Dzieci przez 7 lat pobierają nauki i uczą się rzemiósł. | Wymurował na ten zakład Dobroczynny obszar Gmach w Drohowyżu. Zakład ten na utrzy- | manie pobiera rocznie 86,000 Złotych Reńskich. | Le C-te Stanislas Skarbek ayant acqui une grande fortune en a fait don bâtir un théâtre | polonais à Léopol et former un asyle à 400 orphelins garçons et 400 filles et pour l'entretien | de 50 viellards. Pendant 7 ans ces enfants ont une éducation et apprennent les metiers. Le C-te | Skarbek a elevé à ce but un grand edifice à Drohowyże et a legué pour l'entretien de son | oeuvre 86000 florins de Rhin de rente.


Orda Napoleon, Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom. Album widoków guberni grodzieńskiej, wileńskiej, mińskiej, kowieńskiej, wołyńskiej, podolskiej i kijowskiej, przedstawiający miejsca historyczne z czasów wojen [...], oraz przedhistoryczne [...] również stare ruiny zamków obronnych i piękne rezydencje świadczące o przeszłości i cywilizacji tego kraju, seria szósta, Warszawa 1880 ; plansza 192.


Orda Napoleon, Album widoków historycznych Polski poświęcony Rodakom. Album widoków przedstawiających miejsca historyczne Królestwa Galicyi i ziem krakowskich, seria szósta, Warszawa 1880 ; plansza 192 z 260.


KOLEKCJA GRAFIKI POLSKIEJ