Is ar an láithreán gréasáin nua atá ag Europeana atá tú anois, agus tú ag féachaint ar an mír seo. Féach ar an mír seo ar láithreán bunaidh Europeana.

Welkom in Nederland! dicht-groete, toegezongen aan hare Koninklyke Hoogheid de erfprincesse van Oranje, geboren vorstin van Wurtemberg