Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legei vechi şi a legei noao leage

Bibliia adecă Dumnezeiasca Scriptură a legei vechi şi a legei noao leage / toate care sau tălmăcit dupre limba elinească spre înţeleagerea limbei rumăneşti (...) de dascălii Nicolae Milescu, Şerban şi Radu Greceanul. - Bucureşti : Tipărit [în] Scaunul Mitropoliei Bucureştilor, 1688. - [1] f., 932 p. ; 39 cm.
Tipărit cu caractere chirilice. - Biblia de la Bucureşti este prima traducere integrală …