Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

flygplan, segelflygplan, LH 22 Baby Falk, LH 22

Segelflygplan Baby-Falken. Övningsflygplan konstruerat av Lars Hemminger. Segelflygplanet är närmast en svensk modifikation av det tyska Grunau Baby. Prototypen blev provflugen sommaren 1946. AB Kockums Flygindustri serietillverkade Baby-Falken (typbeteckning LH 22, där LH hänvisar till konstruktörens initialer).

Data och prestanda: vingyta= 14,9 kvm; spännvidd= 13,6 m; tomvikt= 165 kg; flygvikt…