Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Virgin and Child

Maria, gezeten op de wolken, houdt met beide handen het Christuskind vast, dat op haar schoot staat.