Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Portret van Joh. Rodolphus Fesch

Joh. Rodolphus Fesch

Kniestuk van Joh. Rodolphus Fesch, zijn rechterhand rustend op een hoed. Achter hem een zuil en een gordijn en in de achtergrond een zeeslag. Onder het portret zijn wapen en zijn naam en gegevens in vier regels in het Latijn.

Informations complémentaires