Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Maria Gonggrijp met pistool

Maria Gonggrijp richt een pistool op de fotograaf. Onderdeel van het fotoalbum over het leven van de familie Gonggrijp in Suriname rond 1912.