Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Skjervøy prestegjeld

Protokollnummer: 429
Kommunenr: 1941
Listetype: Spesiallister Skjervøy sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 23