Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Skjerstad prestegjeld

Protokollnummer: 411
Kommunenr: 1842
Listetype: Spesiallister Skjerstad sokn
Sidekategori: fb
Kildeside: 23