Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Ankara Gar Gazinosu

Kartpostalda, Devlet Demir Yolları binası, Gar Gazinosu ve İstasyon caddesi görülmektedir. D.D.Y. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BİNASI(ULAŞTIRMA BAKANLIĞI) 1938 - 1941 yılları arasında Bayındırlık Bakanlığı Yapı İmar Reisliği Projesi Bürosundan Mimar Bedri Uçar tarafından yapılan yapı; bodrum üzerine dört katlı, ortası avlulu dikdörtgen bir bloğa yanlarda kanatların eklenmesinden oluşmuştur. Bu kanatların bodrumları sığınak olarak yapılmıştır. Yapının iskeleti betonarme, döşemeleri asmolendir. Giriş holünün büyük bir bölümü renkli Hereke ve Bilecik mermeriyle kaplanmıştır. Dışta subasmanlar ve yapının orta bölümü Ankara taşı, diğer yüzeyler yapay taşla kaplıdır. D.D.Y. Umum Müdürlüğü Binası Ankara'nın en başarılı bir eseridir. Ankara İstasyon mevkiinde 1938 -1939 tarihleri arasında Devlet Demir Yolları Genel Müdürlüğü'nün idare inşaatı sırasında M.S. 3. ve 4 yüzyıla ait yan yana iki mezar bulunmuştur. Mezarlar, Çankırı caddesi kenarındaki Roma Hamamı'na nakledilmiştir. GAR GAZİNOSU 1935-1937 yıllarında Mimar Şekip Sabri Akalın tarafından, İstasyon meydanına girişte sağda, gar binasının hemen yanında bulunan gar gazinosu ve lokantası gar binasının bir parçası olarak yapılmıştır. Gazino 1960 lı yılların sonuna kadar başkenti iş ve gezi için ziyaret edeceklerin hoş vakit geçirmeleri için yapılmış, uzun yıllar Ankara'nın en seçkin eğlence yerlerinden biri olan gazinoya yabancı orkestralar, revüler getirilmiştir. Bodrum üzerine iki katlıdır. Zemin katı gazino salonudur. Dikey saatli kulesi ile yıkılan Ankara Sergi Evi'ni hatırlatmaktadır. Yapının subasmanı, giriş merdivenleri Ankara taşındandır. Daha sonraki yıllarda THY yolcu terminali olmuş, günümüzde Ulaştırma Bakanlığı'na bağlı Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Binası olarak kullanılmaktadır.