Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

SI AS 1835/1950 Okrajni NOO Hrpelje-Kozina: prošnje za sprejem v Dijaški dom Postojna naslovljene na Dijaško matico Ajdovščina, avgust 1946