Kunigas pranciškonas tėvas Augustinas Dirvelė

Nespalvota, portretinė, vertikalaus formato nuotrauka. Nufotografuotas kunigas, vienuolis pranciškonas tėvas Augustinas Dirvelė, O. F. M. Portretas iš priekio iki kelių. Fotografavimo vieta nenustatyta. Nuotraukos kraštai lygūs. Reversas horizontalaus formato, padalintas į grafas įrašui ir adresui.
Antanas Dirvelė – vienuolis pranciškonas tėvas Augustinas Dirvelė, O. F. M. (1901–1948), vienas pirm…