Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Laud "stol"

legend: Leht 43x31 cm, akvarell.
Üksikjoonis: laud "stol" ja laua külgvaadete mõõduskeemid ( 2 tk).
Materjal: puit.
Kuibõðevi obl Ðentala raj Rodina küla, omanik Anastasia Kudaðova.
Joonistas Mare Hunt, 1985.a.|kommentaar: EJ 492. Eesti Riikliku Kunstiakadeemia üliõpilaste Andri Ksenofontovi, Inga Tammiku, Ly Lestbergi, Riho Hütt`i, Mare Hunt`i, Piret Lepiksaare, Karin Kalmani, Sirje Kriisa, Argo Vaikla, Urmo Vaikla, Tüüne-Kristin Kokla, Ave Koort`i ersamordva joonised Tatari ANSV Tðeremðani rajoonis ja Kuibõðevi oblast Ðentatala rajoonis 1985.a. Üliõpilasi juhendas Kaljo Põllu. Joonistatud on ersamordvalaste õueplaane, ehitusi, interjööri, mööblit, rõivastust, ehteid, tööriistu, jm. 177 lehte, 550 üksikjoonist. Etnograafiliste jooniste päevik 1993/492, v. v. akt 1993:3. Kataloogis Vaike Kajak.