Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Grupinis portretas. Biržų policijos nuovados viršininko Prano Traškevičiaus šeima. Iš kairės: Emilija Traškevičienė, vaikai Juozas, Pranas ir šeimos galva.