Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Kungota pri Ptuju - Cerkev sv. Kunigunde, fotografija

stenska slikarija: Poslednja sodba, spodnji del *


Repository/Location: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, INDOK center (fototeka - diapozitivi), Slovenija