Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

De vergaederinge der Vrienden van de vryheyd en gelykheyd ... Loven, aen hunne medeborgers van alle staet ... hun toezendende het Recht van den mensch

Drukker uit colofon