Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

Welkom in Nederland! dicht-groete, toegezongen aan hare Koninklyke Hoogheid de erfprincesse van Oranje, geboren vorstin van Wurtemberg