Vous consultez cet élément dans le nouveau site web d'Europeana. Affichez cet élément dans l'Europeana original.

De Nederduitsche taal in Zuid-Afrika hersteld zijnde eene handleiding tot de kennis dier taal, naar de plaatselijke behoefte van het land gewijzigd

Edition: 2