Båtmodell

Ur handskrivna katalogen 1957-1958:
Bankfiskefartyg, modell
L. (från för till akter) 87. , Kravellbyggd fiskejakt med 3 segel och två master. Föremålet helt.
För 12 man. Byggd i Bohuslän.