Tarkastelet tätä kohdetta uudella Europeana-verkkosivustolla. Näytä tämä kohde alkuperäisessä Europeanassa.

Madonna and Child

Madonna met kind. Maria drukt het Christuskind, staande op een balustrade, tegen zich aan. Rechts een appel.