Refraktometer

Til måling av sukkerinnhold i ostkonsentrat